Tlumočení na veletrzích v Moskvě

Tlumočení na veletrzích v Moskvě
Tlumočení na veletrzích v Moskvě

Využijte naše lokální tlumočníky z Moskvy. Ušetříte tak na nákladech za cestovné a čas tlumočníka na cestě. Naši tlumočníci vám pomohou s profesionálním jednáním v cizím jazyce při obchodním jednání, výstavě na veletrhu nebo třeba při pořádání konference.

VÝHODY MÍSTNÍCH PŘEKLADATELŮ Z MOSKVY
  • Lze se osobně setkat ještě před samotným tlumočením, ověřit si profesionalitu tlumočníka, zasvětit tlumočníka do problematiky a dohodnout se na pravidlech a očekávání od tlumočené schůzky.
  • Tlumočník vám pomůže vyzvednout návštěvu na letišti nebo na nádraží a zpříjemnit jí cestu na místo jednání. Už samotný příjezd do Moskvy tak bude pro návštěvu příjemný a může mít pozitivní vliv na jejich ochotu spolupracovat a dohodnout se s vámi.
  • V případě potřeby je možné tlumočníka požádat o přátelskou konverzaci s návštěvou na téma místních reálií apod. Získáte tak drahocenný čas a vaše návštěva se přitom nebude nudit.
  • Tlumočník může vás a návštěvníky doprovodit i při následném neformálním programu ve vinném sklepě nebo restauraci. Naši tlumočníci jsou na podobné příležitosti zvyklí a pomohou vám navodit správnou atmosféru odpovídající danému prostředí.

Značná část zahraničních podnikatelů a manažerů bohužel hovoří rusky velmi špatně, pokud vůbec. Vedle toho je důležité při jednání s nimi rozumět i nonverbálnímu podtextu a dalším specifikům, které mohou snadno způsobit nechtěná nedorozumění.

Rusko-český průvodce je naproti tomu s místní kulturou velmi dobře seznámen, hovoří plynně ruský a umožní Vám potenciál ruského trhu plně využít.

Rusko-český osobní průvodce a tlumočník je standardní část služby Kompletní asistence návštěvy veletrhu i Kompletní asistence prezentace na veletrhu.

Cílem MoscowInterpreters.Ru je dlouhodobě podporovat české podniky během působení na ruském trhu a tím se stává blízkým partnerem a rádcem.

Pokud máte zájem o tuto službu, velmi rádi Vám sdělíme bližší informace.