Tag: Shchyolkovo interpreter

Russian Interpreter in Shchyolkovo

Russian Interpreter in Shchyolkovo

Shchyolkovo is located 20 km from Moscow. Population of Shchyolkovo is 125,000. Shchyolkovo is a centre of…