Преводачи от/на Руски език в Москва

Преводачи от/на Руски език в Москва
Преводачи от/на Руски език в Москва

Предлагаме на ваше разположение услугата преводач от руски на български и обратно в Москва, за да отговаря на вашите езикови нужди по време на изложения, бизнес срещи във вашето предприятие, както и за подписване на договори, когато участващите страни не говорят на един и същ език.

Устен превод от руски на български език и обратно в Москва. Придружаване при бизнес и търговски срещи, преговори, семинари и изложения.

Проучване и издирване и анализ на бизнес партньори. Индивидуални и групови срещи при бизнес пътувания и работни срещи, търговски преговори, фирмени презентации и други фирмени събития; Придружаване при осъществяване на контакти, съпровождане на частни лица и делегации, при пътуване и други ситуации, изискващи добро познаване на езика и спецификата на местната конюнктура, преводи от руски на български и обратно при организирането на екскурзии, туристически обиколки и други мероприятия. Гарантираме конфиденциалност на клиентите си по отношение на извършените преводи.