Thông dịch viên tiếng Nga Matxcơva

Thông dịch viên tiếng Nga Matxcơva
Thông dịch viên tiếng Nga Matxcơva

Sinh viên khoa Phiên dịch
Tôi là người trách nhiệmvà chờ kinh nghiệm làmviệc đầu tiên của mình.

GIÁO DỤC

Trường đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva
Khoa phiên dịch
2020-2025
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (UNIVERSITYOF LANGUAGES & INTERNATIONAL STUDIES
KHOA PHIÊN DỊCH
THÁNG 9-THÁNG 1 NĂM 2023

TIẾNG

Tiếng mẹ tiếng Nga
Tiếng Việt B2
Tiếng Anh C1

KINH NGHIỆM

Làm việc tại “RepetitorCLASS” như cô giáotiếng Anh vào năm 2021-2022

Làm việc tại công ty “CTXINTERNATIONAL”ở Hà Nội một tháng (thực tập) vào năm 2023